Du er her

2021-06-15

Team Olivia Strekker ut en hånd

Hvert år arrangerer vi i Team Olivia aksjonen: “Team Olivia Crew strekker ut en hånd”. Alle blir oppfordret til å gi bort noen av sine klær, til et god formål. De sender inn bilde av at de putter klærne i klesinnsamlingsboksene, som mange organisasjoner har satt opp rundt i Oslo. Bildene strømmer inn. Vi legger bildene ut på sosiale medier for å inspirere andre til å gjøre det samme. Vi ønsker ved denne aksjonen å gjøre verdiene våre og å vise at vi alle er en ressurs når det kommer til å ta samfunnsansvar. FNs bærekraftsmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Gjenbruk bidrar til å redusere behovet for nye varer og er derfor et av tiltakene for å nå dette målet. Når vi leverer klær på denne måten bidrar vi til et miljøvennlig og bærekraftig alternativ som skaper sosialt engasjement, gjenbruk og bedre ressursutnyttelse.

Flere nyheter