Du er her

Arendalsuka 2023

Team Oliva AS og våre datterselskaper AssisterMeg, BoHab, Solhaugen Omsorg og behandling og Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester inviterte til fem interessante arrangementer under Arendalsuka.  Fikk du ikke med deg arrangementene eller om du har lyst til å se det igjen, kan du se de her:

RETT PÅ SEX

I denne debatten løfter vi spørsmålet om hvorvidt retten til et seksualliv handler om likestilling for mennesker med funksjonsvariasjoner, på lik linje med andre likestillingsspørsmål.

Medvikrende: Ingrid Thunem, Doktorgradsstipendiat i seksualitet og assistanse ved VID vitenskapelige høgskole, Leder Unge Funksjonshemmede; William Korte, Dansk lærerstudent og leder for SUMH (en paraplyorganisasjon for og av unge med handikap); Tove Linnea, Forbundsleder, NHF; Ingvild Endestad, Avdelingsleder kommunikasjon og politikk, Sex og samfunn; Torbjørn Vereide, Stortingsgruppa, Arbeiderpartiet og Unge Venstre. Håkon Haugsbø er debattleder og moderator.

SPEED DATE MED TRE NYE RAPPORTER PÅ FOSTERHJEMSFELTET

"Blod er ikke alltid tykkere enn vann";  " Hva skal Norge gjøre uten fosterhjemmene?"  og Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem." 

Medvirkende: Mathias Lia Nordmoen, Spesialrådgiver, Barneombudets kontor; Tone Granaas, Generalsekretær, Norsk Fosterhjemsforening og Simen Pedersen, Samfunnsøkonom, Menon Economics. Trond Lien Nestleder, Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester er ordstyrer.

ETTERLYSNING - SAVNET I NORGE! - HVOR ER DE 10 000 MENNESKENE SOM HAR RETT PÅ BPA?

Vi inviterer til debatt for å prøve å forstå hva som kan være årsaken til at ikke alle som var tiltenkt tjenesten får BPA.

Medvirkende: Tove Elise Madland (AP), Stortingsrepresentant fra Helse- og omsorgskomiteen; Nina Bakkefjord, Leder i Løvemammaenes Hjelpetjeneste; Karl Haakon Sævold, Nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF); Martine Eliasson, Politisk rådgiver i ULOBA og Tor Omar Nyquist, Advokatfirmaet Lippestad. Håkon Haugsbø er debattleder.

BARNEVERN - Å SIKRE AT DE UNGE SOM TRENGER DET MEST, FÅR MEST - ET NASJONALT KREVENDE ANSVAR

Vi tar den nødvendige samtalen med en målsetning om at politikere og fagfeltet fremdeles prioriterer å satse på kjernebarnevernets viktigste samfunnsoppdrag, "å gi hjelp til de som trenger det aller mest." 

Medvirkende: Ingerid H. Pelin Berg, Direktør, Bufetat Øst; Mathias Lia Nordmoen, Spesialrådgiver, Barneombudets kontor; Shimron Mohd, Styremedlem, Landsforeningen for barnevernsbarn; Lina Skippervold Hansen, Rådgiver, Organisasjon for barnevernsforeldre; Heine Steinkopf, Fagleder, RVTS Sør; Aud Ørnes, Spesialrådgiver, RVTS Sør; Simen Pedersen, Samfunnsøkonom, Menon Economics og Morten Nybakk, Adm direktør, Team Olivia Norge. Heidi Frantzen Regionleder Sør, Øst, Solhaugen Fosterhjem og Tiltakstjenester er ordstyrer.

SELVIVARETAGELSE FOR HELSE- OG SOSIALARBEIDERE I KREVENDE YRKER

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, og andre som arbeider innen helse og omsorg, er blant yrkesgruppene som i størst grad utsettes for vold og trusler. Helse- sosialsektoren er allerede midt oppe i en bemanningskrise, og den vil øke i årene som kommer.

Medvirkende: Jon Arne Løkke, Dosent, Høyskolen i Østfold