Våre virksomhetsområder

Personlig assistanse

Team Olivia Norge tilbyr omsorg og tjenester til personer med funksjonsnedsettinger og som behøver en hjelpende hånd i hverdagen. Våre assistenter hjelper ikke bare med grunnleggende hverdagslige behov, men blir også en viktig del av kundens liv.

Barnevern

Barnevern

Innenfor Barnevern tilbyr Team Olivia Norge tjenester for ungdom med behov for omsorgsfaglig støtte og oppfølging. Vi arbeider for at ungdommer som befinner seg i utsatte/vanskelige miljøer skal oppleve en følelse av mestring og hverdagsglede.

Helse- og omsorgstjenester

Team Olivia har et bredt tilbud innen helse- og omsorgstjenester i Norden. I Norge har flere av våre virksomheter bo- og omsorgstilbud til mennesker med varierende grad av behov for hjelp og støtte. 


Slik håndterer Team Olivia Norge Korona-viruset

Les mer her

Team Olivia

Team Olivia er en av de største private aktørene som tilbyr omsorgstjenester i Sverige, Norge og Danmark. Virksomhetene drives i godt samspill med våre kunder, hvor våre selskaper er etablert med lokal merkevare på rundt 200 forskjellige steder i skandinavia.

Les mer om omsorgskonsernet Team Olivia her

Nyheter