Du er her

Om Team Olivia

I 2001 startet Karsten og Åsa Inde Team Olivia i Sverige. De hadde en visjon om å gi mennesker et rikt og meningsfullt liv, uansett funksjonsnedsetting eller annen utsatt situasjon.  Gjennom årene har vi vokst både organisk og gjennom tilvekst av selskaper som komplimenterer vår virksomhet i Danmark, Norge og Sverige.  I Norge har Team Olivia fire datterselskap; AssisterMeg, Bohab, Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester og Solhaugen Omsorg og behandling. 

3. juni 2024 ble Team Olivia Norge og de fire datterselskapene AssisterMeg, Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester, BoHab og Solhaugen Omsorg og behandling, en del av Humana omsorg og assistanse.  Les mer her.

Slik jobber vi 

Siden starten for over 20 år siden har Team Olivia vært til for mennesker i sårbare livssituasjoner. Målsettingen med vår virksomhet er å bidra til livskvalitet og muligheter for et selvstendig liv. Våre medarbeidere drives av et stort engasjement for at mennesker skal få oppfylt sine individuelle ønsker og behov. Gjennom kontinuerlig kompetanse- og kvalitetsutvikling skal vi være et naturlig valg for våre kunder og oppdragsgivere.

Verdigrunnlag basert på kunnskap og engasjement  

Våre virksomheter utgår fra samme verdigrunnlag som handler om menneskers likeverd. I alt vi gjør skal vi være profesjonelle og kunnskapsrike, hvilket vi sikkerhetsstiller gjennom stadig kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring mellom enheter og i samfunnet for øvrig. Å lære er å leve, og vi arbeider konstant med å utfordre våre etablerte arbeidsmetoder for å skape kontinuerlig naturlig utvikling i vår organisasjon. Vi skal samtidig lytte til menneskets behov, uansett om personen er en kunde, medarbeider, oppdragsgiver eller borger.

Kunder

Vi tilbyr et individuelt og tilpasset helse- og omsorgstilbud, og arbeider alltid ut fra enkeltindividets ønsker, behov og forutsetninger. Vår målsetting er at hvert individ skal oppleve at vårt arbeid bidrar til høyere livskvalitet og en tryggere hverdag der egen innflytelse er en naturlig del. Våre kunder skal bli møtt på en god og respektfull måte, og skal også gis tilstrekkelig og relevant informasjon for å kjenne seg trygg og fornøyd med omsorgen vi gir.

Oppdragsgivere

Hver dag mottar vi tillitserklæringer fra våre oppdragsgivere; kommuner, fylkeskommuner eller statlige organisasjoner. Vårt oppdrag er å forvalte denne tilliten på best mulig måte for å møte våre oppdragsgivere og sluttbrukeres forespørsler. Vi strever etter å alltid være lydhøre, aktuelle, transparente og imøtekommende til alle tider. Vi setter kundens velvære og sikkerhet i fokus og arbeider ut fra våre oppdragsgiveres kvalitetsgarantier for å møte kundens behov og gi riktig støtte.

Samfunnet i sin helhet

Vi vil opptre som en god samfunnsaktør og forvalte den tilliten samfunnet har gitt oss som aktør innen helse og omsorg. Vi legger stor vekt på å være en organisasjon som er solid, og som kan bidra til å drive utvikling og møte de utfordringer som vi har i vårt samfunn, uansett om det gjelder miljø, sosialt ansvar eller det å kunne få flere personer inn på arbeidsmarkedet. Vi tror at helse og omsorgstilbudet fungerer best når beslutninger tas så nære våre omsorgsmottagere og kunder som mulig. Derfor lar vi engasjerte lokale entreprenører være den drivende kraften i vår organisasjon.

VIL DU VÆRE MED Å GJØRE EN FORSKJELL?

Kontakt oss her