Du er her

Samfunnsansvar og bærekraft

Team Olivias virksomhet er basert på samfunnsansvar og det å gi mennesker i behov et bedre liv. For oss er det å ta ansvar synonymt med kvalitet. Vi etterstreber å alltid ta hensyn til våre interessenters behov – fra strategi- og planleggingsarbeid til den daglige virksomheten. Team Olivia skal utvikle og levere samfunssnyttige tjenester på en måte som ivaretar mennesker, samfunn og miljø på best mulig måte. 

Samfunnsansvar

For oss betyr samfunnsansvar at vi skal bidra til langsiktig utvikling av helse- og omsorgstjenesten for å øke kvalitet og bedre de resultater som oppnås. Vi skal ha medarbeidere som kjenner delaktighet og stolthet over det som oppnås sammen. Vi skal være en stimulerende og trygg arbeidsplass samt sikre at alle våre medarbeidere forstår og følger våre retningslinjer. Vi skal introdusere personer med ulik bakgrunn og forutsetninger på arbeidsmarkedet.

Bærekraft

Team Olivia skal utvikle og levere samfunssnyttige tjenester på en måte som ivaretar mennesker, samfunn og miljø på best mulig måte.  Vår ambisjon er at bærekraft skal ivaretaes når vi utformer og leverer våre tjenester, i hvordan vi driver vår virksomhet, hvordan og hvem vi samarbeider med og kjøper tjenester av og vårt bidrag inn i lokalsamfunnene som vi er en del av. 

Team Olivia Crew

Det hele startet i 2017 med en Colin Acher skøyte. Vi ønsket å gjøre noe nytt og positivt for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse og bruke båten som arena. Den ble en flytende sommerrestaurant hvor utviklingshemmede skulle få arbeidserfaring. Stillinger ble utlyst og intervjuer ble gjennomført. Det ble opplæring og trening av crewet som hadde ansvar for både matservering og gjester på turene. Slik ble Team Olivia Crew opprettet. Etter flere suksessfulle sesonger ble båten solgt, men Team Olivia Crew bestod.

I dag er Team Olivia Crew aktiv gjennom hele året. De er en meget positiv gjeng som gjennom året bidrar til å gjøre samfunnet litt bedre. De perler Fuck Cancer armbånd til inntekt for Ung Kreft hver vår og høst, de arrangerer Rent hav aksjonen hvor de rydder stranden på Bygdøy hver vår og i samarbeid med Kirkens bymisjon lager de og deler ut 17. mai og adventkasser til barnefamilier som trenger det. Team Olivia Crewet var også aktivt med på aksjonen til inntekt for mennesker med funksjonsnedsettelser i krigsherjede Ukraina - Kreativ pause.

Intervju med Team Olivia Crew i Velferdsmiks.no

RentHav film NHO

Kreativ Pause

Kreativ Pause var et initiativ fra Team Olivia under pandemien, som gikk ut på å "Ta en kreativ pause og få muligheten til å vise frem arbeidet ditt".

Pandemien hadde stor innvirkning på livene våre og samfunnet generelt. Under pandemien lette vi alle etter måter å føle oss bedre på, og en vei som er åpenbar for nesten alle er fysisk aktivitet. Kreativitet er derimot ikke like selvsagt for allmennheten, til tross for at også den, ifølge forskning, får oss til å føle oss bedre psykisk. I 2020 og 2021 gjennomførte vi derfor initiativet Kreativ Pause, og det viste seg at 93 prosent hadde det bedre etter å ha deltatt.

Hvordan ble deltakelsen gjennomført?

Alle som var interesserte fikk delta i vår satsing og skape et verk ut fra temaet Håpefullhet. Deltakeren fikk selv velge uttrykksform, og det var bare fantasien som satte grenser. Det kunne for eksempel være å male, skrive, ta bilder, veve eller snekre. Deltakeren fotograferte eller filmet bidraget sitt og lastet det opp her på nettstedet.

Juryens utvalg

Alle bidragene ble vurdert av en navngitt skandinavisk jury; Mårten Castenfors, sjef for Liljevalchs kunsthall og juryformann for Kreativ Pause, kunstnerne Ernst Billgren, Bea Szenfeld, Unni Askeland og kreatøren Lise Vandborg. Kriteriene juryen tok utgangspunkt i, var det som var kunstnerisk interessant, særpreget og spennende. Juryen valgte ut 50 favoritter som ble lagt ut på ulike digitale plattformer. De utvalgte gikk også videre til å bli stilt ut på Liljevalchs kunsthall.

Dette er en satsing som forhåpentligvis har inspirert til kreativitet og økt trivsel i en tid der vi trenger det mest.

Kreativ pause film