Du er her

Helse- og omsorgstjenester

Team Olivia har et bredt tilbud innen helse- og omsorgstjenester i Norden. I Norge har flere av våre virksomheter bo- og omsorgstilbud til mennesker med varierende grad av behov for hjelp og støtte. Team Olivia Norge satser på videre vekst og utvikling av sine tjenester innen løsninger for enkeltpersoner, bofellesskap og avlastning.

Virksomheter i Helse- og omsorgstjenester

Vårt tilbud

Våre omsorgstjenester er rettet primært mot mennesker med nedsatt fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse som har behov for støtte i hverdagen. Vi kan tilby spesialiserte boligløsninger der plassering baserer seg på alder, kjønn, grad av omsorgsbehov, og andre individuelle faktorer. Løsningene kan være utformet på forskjellige måter. Det kan være gruppeboliger der brukerne bor i egne leiligheter med fellesrom der personal er tilgjengelig døgnet rundt.

Det finnes også mer servicebaserte konsept som kan være en løsning som ligger mellom et selvstendig hjem i egen bolig, og leilighet i gruppebolig. Uansett løsning er det viktig for oss at løsningen tilpasses et optimalisert tilrettelagt og godt liv for den det gjelder. Vi utvikler og leverer slike tjenester med høy faglig stolthet, kvalitet og fleksibilitet.