Du er her

Integritetspolicy

Vi i Team Olivia verdsetter ditt  besøk på vår hjemmeside. Vi vil at du skal vite at vi verner om din personlig integritet og streber alltid etter å beskytte dine personopplysninger på beste måte. Vi vil informere deg om hvordan vi kommer til å bruke dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Hvordan anvendes dine personopplysninger?

Team Olivia lagrer og bruker de personopplysninger som samles inn fra deg. Team Olivia bryr seg om å beskytte din integritet når du besøker denne og andre Team Olivia Group websider på internett. Her beskrives oversiktlig behandlingen av personopplysninger som gjøres når du besøker hjemmesidene og benytter Team Olivias tjenester, samt hvilke rettigheter du har jamfør gjeldende databeskyttelseslovstiftning. Om ikke annet er spesifisert når du legger igjen personopplysninger er det Team Olivia Group AB, org.nr. 556972-6705, som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Via kontakt- og bestillingsskjemaet på hjemmesiden har du mulighet til å stille spørsmål eller ta kontakt med Team Olivia. Team Olivia bruker personopplysningene kun for å utføre det aktuelle formålet. Ved bestillinger eller ønske om kontakt ber vi deg fylle inn den informasjonen som behøves for å gjennomføre din forespørsel og for videre kontakt i det aktuelle ærende, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre personopplysninger. Opplysningene kan bli levert ut til Team Olivias samarbeidspartnere i de tilfeller der en samarbeidspartner engasjeres for å administrere utsendelse av aktuelt materiell eller informasjon, men vil ikke bli levert ut til andre. I hver sammenheng der du legger igjen opplysninger får du mer spesifisert informasjon, og gir ditt samtykke til hvordan dine personopplysninger behandles.

Hvem beskytter dine personopplysninger?

Team Olivia har tatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene din er beskyttet. Opplysningene beskyttes mot utilsiktet ødeleggelse, samt mot endring, ulovlig spredning av eller ulovlig tilgang til opplysningene, så vel som alle andre former for ulovlig behandling.

Dine rettigheter

Du har rett til gratis, en gang per kalenderår, etter skriftlig undertegnet søknad til Team Olivia på adressen nedenfor, få en melding om hvilke personopplysninger som Team Olivia har registrert på deg.

Du har også rett til når som helst å kreve rettelse av feilaktige opplysninger, endre opplysninger som du tidligere har lagt igjen, tilbakekalle et gitt samtykke og meddele at du motsier deg videre behandling av dine personopplysninger, eller at du ikke ønsker ta imot ytterligere informasjon fra Team Olivia. Dine personopplysninger kommer i de tilfeller til å slettes så snart som det er mulig med hensyn til gjeldende lovgivning og eventuelle forpliktelser Team Olivia kan ha mot deg.

For å kunne imøtekomme dine forespørsler ber vi deg angi fullstendige opplysninger og angi i hvilken sammenheng du ga opplysningene til Team Olivia. Dette fordi uten denne informasjonen kan vi ikke kontrollere, rette eller slette opplysninger. Du kan gjøre dine ønsker til følgende:

Via e-post til post@teamolivia.no

Informasjon om cookies
Du kan lese mer her om hvordan Team Olivia behandler cookies (elektronisk informasjon om ditt besøk på hjemmesiden).