Du er her

Barnevern

En stor del av virksomheten til Team Olivia Norge er innen barnevern. Virksomhetene våre tilbyr fosterhjem, beredskapshjem og barneverninstitusjoner for forskjellige målgrupper med barn og unge. Vi er en av de største private aktørene innen barnevernsektoren i Norge. Virksomheten drives av våre lokale datterselskaper.

Virksomheter i Barnevern

Vårt tilbud

Team Olivia ble etablert med en sterk ide om at mennesker med behov for støtte, hjelp og behandling trenger tjenester av høy kvalitet, sammen med ærlig og engasjert empati. Samlet følger vi opp nesten 150 foster- beredskap-, familiehjem i Norge med høy grad av faglig støtte, kvalitet og tilstedeværelse. Vi tilbyr også kurs og hjelpetiltak til barnevernstjenester i kommunene. Vårt tilbud innen fosterhjem skreddersys og tilpasses det enkelte barns, og den enkelte barneverntjenestes behov.

Team Olivia har barnevernsinstitusjoner i Midt- og Sør-Norge , og har gjennom sine virksomheter vært i dette markedet i 70 år. Vi har lang og variert erfaring både innen omsorg og behandling, og har flere spesialiserte avdelinger som kan vise til svært gode resultater for barn og ungdom med krevende utfordringer og behov. Vi dekker samlet alle plasseringsparagrafer etter Lov om barnevernstjenester. Noen av våre virksomheter har også godkjente omsorgssentre for enslig mindre asylsøkere under 15 år.