Du er her

På tokt med M/S Team Olivia 2017

Sol, saltvann og reker i idylliske rammer sammen med familie, kollegaer og kunder resulterte i fantastiske båtturer og deilige ettermiddager på Oslofjorden.

Sommeren 2017 prøvde vi noe nytt. Vi ønsket å tilby mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse sommerjobb som mannskap på skuta vår, M/S Team Olivia for å bidra til viktig arbeidstrening. På turen ble alle om bord godt vartet opp og stemningen var på topp, både blant passasjerer og mannskap.

Vi hadde som mål at skuta skulle bli en plass hvor mennesker med utviklingshemming kunne få arbeidstrening, samt å skape gode møteplasser mellom ulike grupper av mennesker, og bidra til økt inkludering og likeverd. Ut ifra dagene på skuta var inntrykket at arbeidstreningen var nyttig, og at opplevelsene var positive. Resultatet ble herlige båtturer på Oslofjorden der passasjerer og mannskap gikk av skuta med en rekke gode opplevelser. Vi erfarte at ved å blande ulike mennesker, og ved å legge til rette for gode mestringsopplevelser skaper vi et sterkere fellesskap – uansett hvor vi er, og hvem vi er.

Dette var et null-profitt initiativ. Prosjektet ble gjennomført på grunnlag av Team Olivias ønsker om å støtte organisasjoner som fremmer rettighetene, og legger til rette for økt aktivitetsnivå for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse.

 

Gjennom dette prøveprosjektet støttet vi:

organisasjonen Ups & Downs Oslo:

  • «Ups & Downs Oslo (UDOSLO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for våre barns rettigheter, noe som stadig gjøres mer av vår moderorganisasjon, Norsk nettverk for Down syndrom (NNDS).»​

korene SingAlong  og SingAlong kidz:

  • «SingAlong er kor for alle mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse i Oslo og omegn. Vi synger, danser, spiller og leker og er opptatt av livsglede og musikkglede. SingAlong er for voksne og SingAlong kidz er for barn. Velkommen.»

Se mer av prosjektet på vår Facebookside