Du er her

Team Olivias modell

Utgangspunktet for vår virksomhet er at beslutninger rundt omsorg tas nære enkeltmennesket ut ifra kunnskap om deres behov og situasjon. Team Olivia har derfor valgt en desentralisert forretningsmodell. Vår styrke ligger i å kombinere det lille selskapets fleksibilitet, entreprenørskap, engasjerte medarbeidere og nærhet, med det store selskapets ressurser, nettverk og finansielle stabilitet.

De virksomheten vi tilegner oss har ofte lenge hatt en sterk lokal forankring og har nære relasjoner med sosialarbeidere, innkjøpere, sjefer og politikere i sin kommune. Vi tror på å la de lokale ekspertene, det vil si våre entreprenører, lede sin virksomhet videre ut i fra sine lokale forutsetninger og i stor grad under eget varemerke. Istedenfor detaljstyring av våre selskap satser vi på å ivareta selskapenes drivkraft.

For å gjøre dette mulig har vi skapt en desentralisert modell med utvalgte sentrale støttefunksjoner og fokus på samarbeid. Vi vil at våre selskap skal kjenne et sterkt eierskap, men samtidig kunne utnytte fordelene med å være en del av et større konsern. Gjennom blant annet å tilby ferdige IT-løsninger, forsikringer og innkjøpsavtaler utnytter vi synergieffekten og skalafordelene, mens selskapene kan fokusere på sin hovedvirksomhet - gi god omsorg til våre kunder.