Du er her

Slik håndterer Team Olivia Norge korona-viruset

Team Olivia Norge har en sterk organisasjon og beredskap mot kriser, som spredning av korona-viruset. Team Olivia Norge tar situasjonen på største alvor. Vi følger nøye med på de anbefalinger som FHI går ut med for å sikkerhetsstille at vi minimerer risikoen for våre kunder, klienter og medarbeidere.

I alle våre selskaper finnes det gode vaner for å håndtere smittsomme sykdommer, som for eksempel sesonginfluensa og mageinfluensa. Som alltid blir ansatte i Team Olivia Norge hjemme om de er syke. Det finnes også en beredskapsplan for å ta ytterlige tiltak om nødvendig.

En beredskapsgruppe er blitt satt sammen i Team Olivia Norge, bestående av Morten Nybakk, Kristin Holter og Marit Kleppe Dieseth. De har daglig møter med ledere i de ulike selskapene/tjenesteområdene som igjen kommuniserer ut til øvrige ansatte, samt kontinuerlig overvåker FHIs råd. Vi informerer også de berørte slik at de kan føle seg trygge på hvordan vi opptrer for å beskytte våre personer som vurderes å være i høyrisikogrupper. Et av de viktigste tiltakene er å opprettholde god håndhygiene og følge de grunnleggende hygiene rutinene som alltid gjelder i vårt arbeid. 

Ved spørsmål kontakt beredskapsgruppe i Team Olivia Norge

Morten Nybakk  +47 489 94 994

Kristin Holter +47 916 24 134

Marit Kleppe Dieseth +47 934 19 900