Du er her

Samfunnsansvar / CSR

Team Olivias virksomhet er basert på samfunnsansvar og det å gi mennesker i behov et bedre liv. For oss er også det å ta ansvar synonymt med kvalitet. Vi strever etter å alltid ta hensyn til våre interessenters behov – fra strategi- og planleggingsarbeid til den daglige virksomheten.

For oss betyr samfunnsansvar at man:

  • Bidrar til langsiktig utvikling av helse- og omsorgstjenesten for å øke kvalitet og bedre de resultater som oppnås.

  • Ha medarbeidere som kjenner delaktighet og stolthet over det som oppnås sammen.

  • Tilby en stimulerende og trygg arbeidsplass.

  • Sikre at alle våre medarbeidere forstår og følger våre retningslinjer.

  • Introdusere personer med ulik bakgrunn og forutsetninger på arbeidsmarkedet.

  • Engasjere oss i ulike samfunnsdebatter for å kunne bidra til kunnskap. 

  • Gjennom donasjoner støtte individer og organisasjoner som bidrar til å skape bedre forutsetninger for mange mennesker som Hand in Hand og Redd Barna.

 

Se video fra Rent hav aksjonen 2019