Du er her

Medarbeidere

Team Olivia er en kunnskapsbedrift der medarbeiderne er vår viktigste ressurs. I en virksomhet der kundene ofte befinner seg i en utsatt situasjon er det helt avgjørende at våre medarbeidere opptrer med respekt, kunnskap og følelse i hvert møte med den enkelte. Vår desentraliserte modell innebærer av hvert selskap tilpasser sitt personell etter sine lokale utfordringer – i harmoni med våre overordnede verdier.

Engasjerte medarbeidere

Team Olivia er en kunnskapsbedrift der medarbeiderne er vår viktigste ressurs og utgjør nøkkelen til vår fremgang. Gjennom vår rekruttering og utvikling av kompetente medarbeidere står vi godt rustet til å møte etterspørselen og det økende kravet til profesjonalitet og kompetanse innen omsorg. Team Olivia består av et antall selvstendige datterselskap, der god personalpolitikk er en selvfølge og en integrert del av virksomheten. Hvert selskap skal være en attraktiv arbeidsgiver som skaper forutsetninger for at ansatte trives og utvikler seg på jobb.

Nettverket som gir kompetanse og kvalitet

For å sikre at våre medarbeidere opptrer i henhold til våre verdier og kan levere god kvalitet, arbeider vi aktivt med samarbeid og kompetanseutvikling. Gjennom å samkjøre introduksjonsprogram og veiledning blant nye medarbeidere sikrer vi kvalitet ute hos våre selskaper samtidig som vi muliggjør for at medarbeidere kan flytte mellom enheter.

Lederopplæring

Vi er overbevist om at et godt og stabilt lederskap gir forutsetninger for fornøyde medarbeidere og kunder. Den omfattende lederopplæringen gir ledere på ulike nivåer fra selskaper i Sverige, Danmark og Norge muligheten til å utvikle side lederferdigheter, nettverk og sammen bygge et stabilt lederskap innenfor konsernet. Satsingen startet 2012 og hittil har om lag 200 medarbeidere gjennomført opplæringen. Lederskapsopplæringen bidrar også til å forankre og utvikle våre felles verdier og bedriftskultur.