Du er her

Kreativ Pause

Kreativ Pause var et initiativ fra Team Olivia under pandemien, som gikk ut på å "Ta en kreativ Pause og få muligheten til å vise frem arbeidet ditt".

Pandemien hadde stor innvirkning på livene våre og samfunnet generelt. Under pandemien lette vi alle etter måter å føle oss bedre på, og en vei som er åpenbar for nesten alle er fysisk aktivitet. Kreativitet er derimot ikke like selvsagt for allmennheten, til tross for at også den, ifølge forskning, får oss til å føle oss bedre psykisk. I 2020 og 2021 gjennomførte vi derfor initiativet Kreativ Pause, og det viste seg at 93 prosent hadde det bedre etter å ha deltatt.

Hvordan ble deltakelsen gjennomført?

Alle som var interesserte fikk delta i vår satsing og skape et verk ut fra temaet Håpefullhet. Deltakeren fikk selv velge uttrykksform, og det var bare fantasien som satte grenser. Det kunne for eksempel være å male, skrive, ta bilder, veve eller snekre. Deltakeren fotograferte eller filmet bidraget sitt og lastet det opp her på nettstedet.

Juryens utvalg

Alle bidragene ble vurdert av en navngitt skandinavisk jury; Mårten Castenfors, sjef for Liljevalchs kunsthall og juryformann for Kreativ Pause, kunstnerne Ernst Billgren, Bea Szenfeld, Unni Askeland og kreatøren Lise Vandborg. Kriteriene juryen tok utgangspunkt i, var det som var kunstnerisk interessant, særpreget og spennende. Juryen valgte ut 50 favoritter som ble lagt ut på ulike digitale plattformer. De utvalgte gikk også videre til å bli stilt ut på Liljevalchs kunsthall.

Dette er en satsing som forhåpentligvis har inspirert til kreativitet og økt trivsel i en tid der vi trenger det mest.