Du er her

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Vi hjelper med å skreddersy assistanseløsninger ut ifra hver enkelt kundes unike behov, interesser og ønsker. Våre virksomheter er styrt av delaktighet og innflytelse der kunden er den som bestemmer hvordan assistansen skal utføres. For oss er trygghet og god personlig kjemi grunnlaget for assistanse av høy kvalitet.

Virksomheter i Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Vårt tilbud

Vi tilpasser assistansen utifra kundens behov og ønsker, slik at våre kunder kan leve et så selvstendig liv som mulig. Kunden kan lede assistansen helt eller delvis selv med god veiledning og støtte fra våre selskaper. 
Gjennom vår unike organisasjonsform er vi et veksthus for enkeltselskap som opererer innen personlig assistanse. Vi er representert lokalt og regionalt.

Hos alle våre selskap står kunden i fokus og vi innser det vesentlige i å få hjelpe medmennesket og bli en viktig del av deres hverdag og liv.

Styrken i å tilhøre familien Team Olivia er tilgangen til delte ressurser som sikrer trygghet og stabilitet, samtidig som enkeltselskapet beholder sine unike arbeidsmetoder. Denne muligheten skaper forutsetninger for å  utvikle fremtidens personlig assistanse, og bidra til utvikling og mangfold i helsetjenesten, både for våre kunder og samfunnet i sin helhet.